Sodybų skyriaus vedėja

Indrė Kačinskaitė

            1985 m. baigė Vilniaus 34 vidurinę mokyklą. 1985-1991 m. studijavo Gedimino technikos universitete, architektė. Kultūros paveldo moksliniame centre 1991 m. pradėjo dirbti jaunesniaja moksline bendradarbe, vėliau, Kultūros paveldo centre - architektūros istorike. Specializacija - dvarų sodybų paveldas, jo apskaita.
Dalyvavo ekspertų darbo grupių, skirtų dvarų sodybų, etnoarchitektūriniam paveldui išaiškinti, kultūrinei vertei nustatyti veikloje. 2006 m. pradėjo vadovauti Duomenų skyriaus Statinių poskyriui, 2022 m. jam išsiplėtus iki trijų skyrių, tapo Sodybų skyriaus vedėja.

           1995 m. dalyvavo Kultūros paveldo inventorizavimo ir dokumentavimo kursuose Prancūzijoje, 1998 m. stažavosi tarptautinėje mokykloje “Nesvyžiaus akademija” (tema istoriniai parkai). 2003, 2006 m. dalyvavo Baltijos šalių kultūros paveldo kursuose Gotlande, Švedijoje.

          Sukaupta darbo Centre patirtis, žinios panaudotos rengiant publikacijas dvarų paveldo tema: yra parengusi 10 mokslinių straipsnių, skaičiuosi daugiau kaip 20 pranešimų konferencijose, seminaruose dvarų apskaitos, apsaugos, jų architektūros, parkų meno temomis.

         Nuo 2001 m. yra Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė  (architektūrinio, etnokultūrinio, želdynų nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertizės specialisto kategorija). 2005-2011 m. buvo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariu, ekspertu. Taip pat dalyvavo Anykščių, Ukmergės, rajonų nekilnojamojo kultūros paveldo  vertinimo tarybų darbe.

 

 Kultūros paveldo centras, Ašmenos g. 10, LT-01135 Vilnius; tel. (8-5) 2121262; +37068756409 el. paštas: indre.kacinskaite@kpc.lt

 

 

 

 

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-27, 11:24:27