• Titulinis
  • LIETUVOS SAVANORIAI, KARIAI, ŠAULIAI, PARTIZANAI (1918-1940)

Žukas Kazys

Pavardė, vardas, tėvo (motinos) vardas: Žukas Kazys

Savanoris, mobilizuotas, pašauktas: Savanoris

Kategorija: Šaulys, Partizanas

Dalinys, tarnybos vieta: Šaulių sąjunga

Laipsnis, pareigos: Eilinis

Žūties/mirties laikas: 1905-04-02

Informacijos šaltiniai: 1. LVCA F.929,Apr.6,B.437,L.60,67; 2. LVCA F.1764,Apr.1, 3. LVCA F.1764,Apr.1,B.267,L.158,173; 4. Šaulių gyvenimas: Šaulių sąjungos vado įsakymas šauliams // Karys.- 1939 11 16, nr. 54.-P.1337; 5. Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai/ Sudaryt. P.Ruseckas.- T.1.-V.,1991.-P.347