• Titulinis
  • LIETUVOS SAVANORIAI, KARIAI, ŠAULIAI, PARTIZANAI (1918-1940)

Žostauskas Stasys, s. Prano

Pavardė, vardas, tėvo (motinos) vardas: Žostauskas Stasys, s. Prano

Savanoris, mobilizuotas, pašauktas: Savanoris

Kategorija: Karys

Dalinys, tarnybos vieta: 4-asis pėst. Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas, 1-oji kuopa

Laipsnis, pareigos: Eilinis

Kilmės vieta (k.- kaimas; vs. - viensėdija): Joskildų k., Ramygalos v., Panevėžio aps.

Amžius (gimimo data): 26 metų

Išsilavinimas: Raštingas

Verslas: Žemdirbys

Tautybė: Lietuvis

Tikyba: Katalikas

Įstojimo į kariuomenę data ir vieta: 1919-01-10 į 4-ąjį pėst. p.

Tarnyba svetimoje kariuomenėje: Netarnavęs

Žūties/mirties laikas: 1919-09-30

Žūties/mirties aplinkybės: Miręs nuo žaizdų 3-oje Raudonojo Kryžiaus ligoninėje Panevėžyje. Diagnozė – „Vuln sclop…”

Palaidojimo vieta: Panevėžio m. kapinės

Ar buvo apdovanotas Vyčio kryžiumi: Neapdovanotas

Informacijos šaltiniai: 1. LVCA F.929,Apr.4,B.139,L.36; 2. LVCA F.929,Apr.6,B.425,L.25,26,28; 3. LVCA F.929,Apr.6,B.437,L.41-43,53; 4. LVCA F.1764,Apr.1,B.157,L.25; 5. LVCA F.1764,Apr.1,B.267,L.166; 6. Kovoje už Tėvynės Nepriklausomybę // Kariškių žodis.- 1920 05 13, nr. 20, P. 193; 7. A.+ A. 4 pėst. L. K. Mindaugo pulko kariai, žuvę už Lietuvos nepriklausomybę 1919-1923 metais // Karys.-1928 06 10, nr. 24.-P. 453; 8. Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai/ Sudaryt. P.Ruseckas.-T.1.-V.,1991.-P.345; 9. Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys.- Kaunas.1923.- P.176