• Titulinis
  • LIETUVOS SAVANORIAI, KARIAI, ŠAULIAI, PARTIZANAI (1918-1940)

Žlioba Stasys, s. Adomo

Pavardė, vardas, tėvo (motinos) vardas: Žlioba Stasys, s. Adomo

Savanoris, mobilizuotas, pašauktas: Savanoris

Kategorija: Karys

Dalinys, tarnybos vieta: 4-asis pėst. Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas

Laipsnis, pareigos: Eilinis

Kilmės vieta (k.- kaimas; vs. - viensėdija): Meškučių k., Pagirio v., Ukmergės (Vilkmergės) aps.

Amžius (gimimo data): 1905-03-11

Išsilavinimas: Raštingas

Verslas: Kalvis

Tautybė: Lietuvis

Tikyba: Katalikas

Įstojimo į kariuomenę data ir vieta: 1919-03-02 į 4-ąjį pėst. p.

Tarnyba svetimoje kariuomenėje: Netarnavęs

Žūties/mirties laikas: 1919-08-27

Žūties/mirties aplinkybės: Mūšio su Sovietų Rusijos kariuomene metu nukautas ties Daugpilio m.

Palaidojimo vieta: Subatės mstl. kapinės

Ar buvo apdovanotas Vyčio kryžiumi: Neapdovanotas

Informacijos šaltiniai: 1. LVCA F.929,Apr.6,B.430,L.90-92; 2. LVCA F.929,Apr.6,B.437,L.42,53; 3. LVCA F.1764, Apr.1, B.157,L.25; 4. LVCA F.1764,Apr.1,B.267,L.166; 5. Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai/ Sudaryt. P.Ruseckas.- T.1.-V.,1991.-P.345; 6. A.+ A. 4 pėst. L. K. Mindaugo pulko kariai, žuvę už Lietuvos nepriklausomybę 1919-1923 metais // Karys.-1928 06 10, nr. 24.-P. 453; 7. P. Jakštas Lankymas Lietuvos karių kapų Latvijoje // Karys.- 1929 07 25, nr. 29.-P.487-489; 8. P. Jakštas Latvijoje sutvarkyti mūsų karių kapai // Karys.- 1931 07 09, nr. 28.-P. 558-559; 9. Karys.-1932 09 29, nr. 40.-P.782; 10. Paskutinės dienos bolševikų fronte // Karys.- 1932 12 22, nr. 52.-P.1031; 11.. Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys.- Kaunas.1923.-P.494