• Titulinis
  • LIETUVOS SAVANORIAI, KARIAI, ŠAULIAI, PARTIZANAI (1918-1940)

Adomaitis Aleksas

Pavardė, vardas, tėvo (motinos) vardas: Adomaitis Aleksas

Kategorija: Karys

Dalinys, tarnybos vieta: Inžinierijos pulkas

Laipsnis, pareigos: Eilinis

Kilmės vieta (k.- kaimas; vs. - viensėdija): Roglaičių k., Šiluvos (Šilavos) v., Raseinių aps.

Žūties/mirties laikas: 1923-08-20

Palaidojimo vieta: Kauno m. kapinės

Informacijos šaltiniai: 1. Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai/Sudaryt. P. Ruseckas.-T 1. -V.,1991.- P.321; 2. Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys.- Kaunas.1923 – P.223