• Titulinis
  • LIETUVOS SAVANORIAI, KARIAI, ŠAULIAI, PARTIZANAI (1918-1940)

Adamonis (Adomonis) Vaclovas, s. Vinco

Pavardė, vardas, tėvo (motinos) vardas: Adamonis (Adomonis) Vaclovas, s. Vinco

Savanoris, mobilizuotas, pašauktas: Mobilizuotas

Kategorija: Karys

Dalinys, tarnybos vieta: 3-asis pėst. Lietuvos didžiojo kun-ščio Vytauto pulkas, 1-ji kuopa

Laipsnis, pareigos: Vyresnysis leitenantas, kuopos vadas

Kilmės vieta (k.- kaimas; vs. - viensėdija): Lintvorų k., Žemaitkiemio v., Ukmergės aps.

Amžius (gimimo data): 1895-09-26

Išsilavinimas: Baigęs Ukmergės aukštesniosios pradinės mokyklos 4 klases. 1916 m. baigęs Kazanės karo mokyklą

Tautybė: Lietuvis

Tikyba: Katalikas

Įstojimo į kariuomenę data ir vieta: 1919-05-13 į Atskirą batalioną

Tarnyba svetimoje kariuomenėje: Tarnavęs Rusijos kariuomenėje

Žūties/mirties laikas: 1920-10-04

Žūties/mirties aplinkybės: Mūšio su Lenkijos kariuomene metu nukautas ties Varėna

Palaidojimo vieta: Lyduokių mstl. kapinės

Palaidojimo vietos kodas Kultūros vertybių registre: u.k. 44300

Vyčio kryžiaus ir kiti valstybiniai apdovanojimai: Neapdovanotas

Informacijos šaltiniai: 1. LCVA F.929,Apr.6,B.428,L.44; 2. LCVA F.929, Apr.6, B.430,L.1,2; 3. LCVA F.929,Apr.6, B.437,L.40, 41 (?), 64; 4. LCVA F.1764, Apr. 1,B.157,L.21; 5. LCVA F.1764, Apr.1, B.267,L.165; 6. 3-sis pėstininkų D.L.K. Vytauto pulkas // Karys.- 1929 05 02, nr. 17.- P.272-274; 7. S. Danilevičius 3 pėst. Vytauto Didžiojo pulkas (Metinių sukaktuvių proga) // Karys.-1936 07 30, nr. 31.-P.744-745; 8. Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai/ Sudaryt. P.Ruseckas.-T 1. -V.,1991.- P.321; 9. Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918-1920.-V.,1998.-P.247; 10. Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys.- Kaunas.1923 - P.25,519