• Titulinis
  • LIETUVOS SAVANORIAI, KARIAI, ŠAULIAI, PARTIZANAI (1918-1940)

Adamonis (Adomonis) Juozas, s.Justino

Pavardė, vardas, tėvo (motinos) vardas: Adamonis (Adomonis) Juozas, s.Justino

Savanoris, mobilizuotas, pašauktas: Savanoris

Kategorija: Karys

Dalinys, tarnybos vieta: Utenos miesto ir apskrities karo komendantūra

Laipsnis, pareigos: Eilinis

Kilmės vieta (k.- kaimas; vs. - viensėdija): Dubiškių vs., Andrioniškio (Indrioniškio) v., Panevėžio aps.

Amžius (gimimo data): 1899 m.

Tautybė: Lietuvis

Tikyba: Katalikas

Įstojimo į kariuomenę data ir vieta: 1919-07-15 į Utenos komendantūrą

Tarnyba svetimoje kariuomenėje: Netarnavęs

Žūties/mirties laikas: 1919-11-25

Žūties/mirties aplinkybės: Sargybos metu Klykių k. (Tauragnų v.) Lenkijos kariškių sužeistas ir nuo žaizdų miręs Utenos aps. ligoninėje

Palaidojimo vieta: Utenos m. kapinės Bažnyčios g.

Palaidojimo vietos kodas Kultūros vertybių registre: u.k. 17051

Vyčio kryžiaus ir kiti valstybiniai apdovanojimai: Neapdovanotas

Informacijos šaltiniai: 1. LCVA F.929, Apr.6,B.428, L.44; 2. LCVA F.929,Apr.6, B.431,L.15-17,19-21; 3. LCVA F.1764,Apr.1,B. 157,L.45; 4. LCVA F.1764, Apr.1, B. 267, L.173; 5. Jakštas P. Karių kapų tvarkymas 1930 m. // Karys, 1931 03 05, nr. 10: priedas: „Mūsų karių kapai“, p. 1-8 (yra Utenos karių kapų nuotrauka); 6. Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys.- Kaunas.1923, p.155,448; 7. Antkapis