• Titulinis
  • LIETUVOS SAVANORIAI, KARIAI, ŠAULIAI, PARTIZANAI (1918-1940)

Ačas Vladas

Pavardė, vardas, tėvo (motinos) vardas: Ačas Vladas

Savanoris, mobilizuotas, pašauktas: Pašauktas

Kategorija: Karys

Dalinys, tarnybos vieta: 2-oji oro eskadrilė

Laipsnis, pareigos: Vyresnysis puskarininkis, ėjęs karo lakūno pareigas

Kilmės vieta (k.- kaimas; vs. - viensėdija): Džiugailių k., Nevarėnų v., Telšių aps.

Amžius (gimimo data): 1904-05-27

Išsilavinimas: Baigęs gimnazijos 6 klases, 1928 04 06 aviacijos motoristų kursus, 1929 12 20 Puskarininkių lakūnų mokyklą

Įstojimo į kariuomenę data ir vieta: 1927-05-01

Žūties/mirties laikas: 1930-05-24

Žūties/mirties aplinkybės: Su leitenantu Kavaliausku eidamas tarnybos pareigas išskrido seno tipo lėktuvu S.V.A. Pikiravimo metu, patekus į stiprią oro srovę, lūžus lėktuvo sparnui ir nukritus, žuvęs ties Petrašiūnais. Ėjęs oro žvalgo pareigas leitenantas Kavaliauskas nusileido parašiutu

Palaidojimo vieta: Kauno m. kapinės Seniavos pl.

Palaidojimo vietos kodas Kultūros vertybių registre: u.k. 11397

Informacijos šaltiniai: 1. A. a. vyr. pusk. Vladas Ačas. Karys. 1930 05 28, nr. 22, p. 442 (yra V. Ačo nuotrauka); 2. S. Čepulis. 2 oro eskadrilės dešimtmetis (1921-1931 m.) Karys. 1931 02 26, nr. 9. p. 173-174; 3. Lietuvos karo aviacijai penkiolika metų. Karys. 1934 07 19, nr. 29, p. 568-571; 4. Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. Kaunas.1923. p. 372; 5. Antkapis