• Titulinis
  • LIETUVOS SAVANORIAI, KARIAI, ŠAULIAI, PARTIZANAI (1918-1940)

Abzaitis (Apzaitis) Pranas

Pavardė, vardas, tėvo (motinos) vardas: Abzaitis (Apzaitis) Pranas

Kategorija: Karys

Dalinys, tarnybos vieta: Belaisvių stovykla

Laipsnis, pareigos: Eilinis

Žūties/mirties laikas: 1920-08-04

Palaidojimo vieta: Kėdainių m. kapinės Dotnuvos g.

Informacijos šaltiniai: Antkapis