• Titulinis
  • LIETUVOS SAVANORIAI, KARIAI, ŠAULIAI, PARTIZANAI (1918-1940)

Abzaitis (Apzaitis) Pranas

Pavardė, vardas, tėvo (motinos) vardas: Abzaitis (Apzaitis) Pranas

Savanoris, mobilizuotas, pašauktas: pasirinkite

Kategorija: Karys

Dalinys, tarnybos vieta: Belaisvių stovykla

Laipsnis, pareigos: Eilinis

Tautybė: pasirinkite

Tikyba: pasirinkite

Žūties/mirties laikas: 1920-08-04

Palaidojimo vieta: Kėdainių m. kapinėsDotnuvos g.

Palaidojimo vietos kodas Kultūros vertybių registre: u.k.16990

Informacijos šaltiniai:

Antkapis