• Titulinis
  • LIETUVOS SAVANORIAI, KARIAI, ŠAULIAI, PARTIZANAI (1918-1940)

Abramavičius Juozas

Pavardė, vardas, tėvo (motinos) vardas: Abramavičius Juozas

Kategorija: Karys

Dalinys, tarnybos vieta: Atskiroji artilerijos grupė

Laipsnis, pareigos: Naujokas

Kilmės vieta (k.- kaimas; vs. - viensėdija): Burnių k., Kražių v., Raseinių aps.

Žūties/mirties laikas: 1931-04 24

Žūties/mirties aplinkybės: Miręs nuo plaučių uždegimo J. Basanavičiaus karo ligoninėje

Palaidojimo vieta: Kauno Aukštųjų Šančių kapinės

Informacijos šaltiniai: 1. Mirė. Karys. 1931 05 14, Nr. 20, p. 402; 2. Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. Kaunas.1923. p.210.