Paveldosaugos bibliotekos vedėja

Vigita Žebrauskienė

Gimė ir augo Vilniuje.

Po  Vilniaus 45 vidurinės mokyklos baigimo studijavo Vilniaus universitete Istorijos fakultete Bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę; įgijo bibliotekininko bibliografo specialybę.

Po studijų trumpą laiką dirbo Vilniaus rajono savivaldybės centrinėje bibliotekoje  Komplektavimo skyriaus vedėja. Nuo 1988 m. ne vienerius metus dirbo Lietuvos Edukologijos universitete, bibliotekoje. Pareigos nuo vyriausiosios bibliotekininkės iki Literatūros klasifikavimo sektoriaus, Literatūros tvarkymo sektoriaus, Dalykinimo ir tvarkymo sektoriaus vedėjo, Bibliotekos Informacinių išteklių formavimo skyriaus vyresniosios bibliotekininkės pareigų.

Nuo 2019 m. pabaigos dirbo Lietuvių kalbos instituto mokslinėje bibliotekoje su darbuotojų moksline produkcija eLABOS sistemoje, rengė mokslo publikacijų sąrašus.

Nuo 2021 m. dirba Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos vedėja.

Kultūros paveldo centras, Ašmenos g. 10, LT-01135 Vilnius; tel. (8-5) 262 55 39, +37068431731 ; el. paštas: vigita. zebrauskiene@kpc.lt


 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-05, 09:47:03