Naujausi leidiniai < Grįžti

Daujėnai / [vyriausiasis redaktorius, sudarytojas Antanas Šimkūnas]. -Vilnius : Versmė, 2015. - 1394, [2] p. - (Lietuvos valsčiai, ISSN 1822-489X; kn. 29). - ISBN 978-609-8148-20-6

Pašvitinys / [sudarytojai Aloyzas Bėčius, Kazimieras Kalibatas]. - Vilnius : Versmė, 2014. - 1538, [2] p. - (Lietuvos valsčiai, ISSN 1822-489X; kn. 28). - ISBN 978-609-8148-04-6

Šverebas Povilas. Telšių vyskupijos bažnyčių varpai. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. - 479, [1] p. - ISBN 978-609-447-149-0

Klietkutė Jolanta. Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus. - Kretinga : [Šv. Antano dienos centras], 2015. - 319, [1] p. - ISBN 978-609-95754-0-7

 

Rackevičius Gintautas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Vilniuje: XVI a. koklinių krosnių rekonstrukcija, XVI a. koklių katalogas. - Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012. - 479, [1] p. - (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų rinkinių katalogai; t. 2). - ISBN 978-609-8061-19-2

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų : tarptautinės parodos katalogas, 2012 m. liepos 4 - spalio 28 d., Vilniaus paveikslų galerija / Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos dailės muziejus, Lvovo nacionalinė dailės galerija, Lvovo istorijos muziejus, Voluinės kraštotyros muziejus. - Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012. - 335, [1] p. - (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų  parodų katalogai; t. 7). - ISBN 978-609-8061-18-5

Sajauskas Stanislovas. Vilkaviškio kraštas : iš praeities į dabartį : [fotografijų albumas]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2015. - 291, [1] p. - ISBN 978-9955-03-921-1

Lietuvos tarpukario architektūrinis palikimas: materialumo ir nematerialumo dermė : mokslo monografija / Rasa Bertašiūtė, Vilma Karvelytė-Balbierienė, Arvydas Pakštalis, Vaidas Petrulis, Kastytis Rudokas. - Kaunas : Technologija, [2015]. - 222, [1] p. - ISBN 978-609-02-1122-9

Omilanowska Małgorzata. Pabaltijo Zakopanė : Palanga Tyszkiewiczių laikais. - Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2015. - 400 p. - ISBN 978-609-426-061-2

Glemža Jonas Rimantas. Istoriniai Lietuvos architektūros paveldo interjerai : istorija, tvarkyba, vertinimas. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. - 567 p. - ISBN 978-609-447-113-1

Liepsnojantis Vilnius : liudininkų prisiminimai / [vertėjas ir sudarytojas Gintautas Šironas]. - Vilnius : Briedis, 2014. - 165, [2] p. - (Vilnius liepsnose). - ISBN 978-9955-26-494-1

 

Butkevičienė Jolita. Lietuvos architektūros paveldotvarka: netektys ir atradimai : mokslo monografija. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetasVilnius : Versus aureus, 2014. - 238, [2] p., [40] iliustr. lap. - ISBN 978-609-467-047-3

Aukštaitijos partizanų prisiminimai. - Vilnius : Vaga, 1996-. - t. : iliustr. - ISBN 5-415-01339-3D. 9: Laisvės kovotojų prisiminimai : (knygos "Aukštaitijos partizanų prisiminimai" tęsinys. - Vilnius : Margi raštai, 2014. - 893 p., [26] iliustr. lap. - ISBN 978-9986-09-457-9

Vaičiūnas Jonas. Ten, kur teka Jotulė ir Nyka. - 2-oji laida. - Vilnius : Kriventa, 2013. - d.

D. 1: Kriūkų krašto enciklopedija. - 2013. - 288 p.

Steponaitytė Nijolė. Karo architektūra Lietuvos miestuose ir miesteliuose. - Kaunas : Technologija, 2014. - 491 p.; iliustr. - ISBN 978-609-02-1116-8

Bumblauskas Alfredas. Būtovės slėpiniai : nuo Netimero iki / Edvardas Gudavičius. - Vilnius : Alma littera, 2014. - 469, [1] p. - ISBN 978-609-01-1653-1

Martinaitienė Gražina Marija. Ioannes Breutelt nos fecit : [monografija apie žymiausio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patrankų ir varpų liejiko J. Breitelio gyvenimą ir kūrybą]. - Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2014. - 158, [1] p. - (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos; t. 20). - ISBN 978-609-8061-30-7

Lietuva–Lenkija–Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai : [mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas 2012 m. spalio 4-5 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vykusios Jono Vazos ir Kotrynos Jogailaitės vestuvių 450 metų sukakčiai (1562-2012) skirtos tarptautinės konferencijos pranešimų pagrindu] / sudarytojai Eugenijus Saviščevas, Marijus Uzorka. - Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2014. - 623, [1] p. - (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos = Studies of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania, ISSN 2351-7107; t. 21). - ISBN 978-609-8061-31-4

 

Jonas Rimantas Glemža : bibliografija, 1964-2014 m / [parengė Vacė Mamėnienė, Inga Vaitekūnaitė]. - Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2015. - 63, [1] p. - ISBN 978-609-8061-32-1

Zaluskis Andžejus. Mykolas Kleopas Oginskis. Gyvenimas, veikla ir kūryba. - Vilnius : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2013. - 144 p. - ISBN 978-9955-818-18-2

Martinaitienė Gražina Marija. Audiniai ir jų spalvos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriniuose šaltiniuose.  -  Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2013. - 174, [2] p. - (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos; t. 17). - ISBN 978-609-8061-26-0

Kavaliauskas Vilius. Pasvalio krašto karžygiai : 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Vyties Kryžiaus kavalieriai ir savanoriai. - Pasvalys [i.e. Vilnius] : [Petro ofsetas], 2015. - 259, [1] p. - ISBN 978-609-420-412-8

Jovita Saulėnienė. Nugrimzdusi Klaipėda / Rasa Tarik. - Klaipėda : Druka, 2009. - t.

[D.] 2. - Klaipėda : Eglės leidykla, 2015. - 424, [1] p. - ISBN 978-609-432-072-9

Vaitkienė Romualda. Elegija senai mano gatvei. - Vilnius : Versmė, 2015. - 448 p. - ISBN 978-609-8148-25-1

Kaluškevičius Benjaminas. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Kazys Misius. - Vilnius : Diemedis, 2004-2014. - 2 kn.

[D.] 2. - 2014. - 280, [1] p. - ISBN 978-9986-23-190-5