Kilnojamųjų objektų skyriaus vedėja

SVETLANA POLIGIENĖ

 

I

Gimė Kaune.

1987–1992 studijavo Vilniaus universitete, Istorijos fakultete. Įgyta istoriko, istorijos dėstytojo kvalifikacija. Kultūros paveldo centre dirba nuo 1993 m. 

Atestuota nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė.

Tyrimų sritys – Lietuvos paveldosaugos istorija, dailės paveldo apsaugos problematika, Lietuvos sakralinė dailė, liturginė tekstilė.

Svarbiausios  publikacijos:

 Svetlana Poligienė, Tekstilės dirbinių rinkinys, Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir dailė, sud. Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė, Vilnius, 2021, p. 290-309. ISBN 978-609-96241-0-5;

Svetlana Poligienė, Liturginė ir bažnytinė tekstilė [Katalogas], Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir dailė, sud. Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė, Vilnius, 2021, p. 310-361. ISBN 978-609-96241-0-5;

Svetlana Poligienė, Rima Valinčiūtė-Varnė, Gintautas Žalėnas, Asta Giniūnienė, Bažnytiniai reikmenys [Katalogas], Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir dailė, sud. Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė, Vilnius, 2021, p. 362-375. ISBN 978-609-96241-0-5;

Svetlana Poligienė, Regentystės ornamentinis dekoras XVIII. a. 3 dešimtmečio–XVIII a. vidurio liturginės tekstilės siuviniuose Lietuvoje, Menotyra, 2020, T. 27, Nr. 4, p. 243-260. ISSN 1392–1002;

Svetlana Poligienė, Asta Giniūnienė, Apie Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje rastus relikvijorius, jų puošybą ir relikvijas, Excellencia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, ser. Religinės kultūros paveldo studijos, nr. 4, sud. Asta Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 191-236;

Svetlana Poligienė, Apie žemaitišką siuvinėjimą liturginėje tekstilėje, Kultūros paminklai, 2020, Nr. 24, 72-77. ISSN 1392-155X;

Svetlana Poligienė, Valstybinė bažnytinės dailės objektų apskaita Lietuvoje 1990–1994 m., Kultūros paminklai, 2019, Nr. 23, p. 42-52. ISSN 1392-155X;

Svetlana Poligienė, Gabija Surdokaitė-Vitienė, Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartotės XVII-XIX a., Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 90, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2018, p. 146-196. ISBN 978-609-447-176-6. ISSN 1392-0316;

Svetlana Poligienė, Gabija Surdokaitė-Vitienė, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios liturginės tekstilės rinkinys, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 90, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2018, p. 209-254. ISBN 978-609-447-176-6. ISSN 1392-0316;

Svetlana Poligienė, Inventorisation and Recording of Sacral Art Objects in Lithuania in 1995–2005, Faces of Identity and Memory. The Cultural and Heritage of Central and Eastern Europe (Managing and Cases Studies), Kraków, Jagiellonian University Press, 2015, p. 35-55. ISBN 978-83-233-3954-0;

Svetlana Poligienė, Bažnytinės tekstilės inventorizacija: Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios pavyzdys, Kultūros paminklai, 2010, Nr. 15, p. 157-169. ISBN 978-9986-420-85-9;

Svetlana Poligienė, Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios liturginės tekstilės rinkinys, Menotyra, 2008, T. 15, Nr. 3, p. 56-65. ISSN 1392–1002. Svetlana Poligienė, Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių 2000–2005 m. inventorizacijos duomenys, Menotyra, 2007, T. 14, Nr. 3, p. 75-91. ISSN 1392–1002;

  

Sudaryti ir parengti leidiniai:

Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir dailė [sud. Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė]. Vilnius, 2021. ISBN 978-609-96241-0-5;

Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas [sudarytoja Svetlana Poligienė]. Vilnius, 2006. ISBN 9986-420-69-5;

Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas [sudarytojai Juozas Bardauskas, Svetlana Poligienė]. Vilnius, 2008. ISBN 978-9986-420-76-7;

  

Mokslinės-dalykinės stažuotės:

Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas, Gardino valstybinis istorijos ir architektūros muziejus, Gardino valstybinis religijos muziejus (Gardinas, Baltarusija, nuo 2019-10-14 iki 2019-10-22).

Lenkijos mokslų akademijos Dailės institutas (Lenkija, Varšuva, nuo 2018-04-09 iki 2018-04-18).

Estijos Dailės akademija, Estijos kultūros paveldo departamentas (Estija, Talinas, nuo 2010-11- 08 iki 2010-12-08).

Latvijos dailės akademijos Meno istorijos institutas, Latvijos valstybinė kultūros paveldo inspekcija (Latvija, Ryga, nuo 2010-10-01 iki 2010-10-31; stažuotės mokslinis vadovas prof. Edvardas Klavinšas).

Tarptautiniai kursai, skirti Baltijos jūros regiono šalių bažnyčių istorijai ir archeologijai, (Švedija, Visbis, nuo 2010-06-08 iki 2010-06-18).

Kultūros paveldo centras, Ašmenos g. 10, LT-01135, Vilnius, tel. +370  5 2622421, el. paštas: svetlana.poligiene@kpc.lt

 

 

 

 

 

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-22, 11:19:20