Fondai

Bibliotekos spaudinių fonduose saugoma apie 20000 egzempliorių, 10400 pavadinimų knygų, periodinių, serijinių ir informacinių leidinių, garso ir vaizdo dokumentų, senų ir retų spaudinių, kartografinių leidinių, kompaktinių diskų. Bibliotekos spaudinių fondo pagrindą sudaro buvusios LTSR Kultūros  ministerijos mokslinės – metodinės paminklų apsaugos tarybos bibliotekos kolekcija - vertinga ir unikali. Senų ir retų spaudinių fonde saugoma apie 3000 egz. leidinių išleistų XVI-XX amžiuje. Saugomi bei kaupiami leidiniai Lietuvos bei užsienio šalių paveldosaugos klausimais, architektūros ir urbanistikos, dailėtyros, sakralinio meno, archeologijos, kraštotyros, Lietuvos kultūros, istorijos tematika.

   Sukauptas turtingas Bibliografinis-informacinis fondas - Bostono enciklopedija, Encyklopedia koscielna, Slownik geograficzny bei specializuotos meno, dailės, architektūros, kraštotyros enciklopedijos ir žodynai , kalbiniai žodynai lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių ir kt. kalbomis.
   Mainų fonde – VšĮ „Paveldo” leidyklos „Savastis” leidiniai paveldosaugos tematika ir leidiniai gauti iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos.
   Komplektavimas vykdomas biudžeto lėšomis – perkama iš leidyklų ir knygynų. Leidiniai gaunami ir iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos bei kitų juridinių asmenų. Fizinių asmenų dovanų ar mainų būdu taip pat pildosi spaudinių fondai.
   Leidinių paieškai naudojamasi tradiciniu korteliniu abėcėliniu ir sisteminiu katalogais, o taip pat elektroniniu katalogu MOBIS, apimančiu leidinius, įsigytus nuo 1993 metų iki šių dienų. Elektroninis katalogas pildomas ir seniau išleistais bei bibliotekoje saugomais leidiniais.

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-04, 11:17:02