Detaliųjų tyrimų skyriaus vedėja

Asta Grubinskaitė

2004 m. baigė Panevėžio Mykolo Karkos vidurinę mokyklą.

2008 m. Vilniaus universitete baigė restauravimo ir konservavimo chemijos bakalauro studijų programą.

2013 m. apgynė Vilniaus universiteto chemijos magistro diplomą.

2010 – 2012 m. dirbo UAB „Rūpintojėlis“ restauravimo dirbtuvėse – lipdytoja.

Nuo 2012 m. dirba Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus detaliųjų tyrimų poskyryje vyr. paminklotvarkininke, o nuo 2017 metų – Detaliųjų tyrimų skyriaus vedėja. Vykdo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų cheminius tyrimus bei teikia restauruojamų objektų technologines rekomendacijas. Taip pat dalyvauja bei skaito pranešimus įvairiuose seminaruose ir mokymuose, susijusiuose su nekilnojamaisiais kultūros paveldo objektais: 

  • seminarai:

„Tinkavimo ir dažymo natūraliomis medžiagomis mokymai“ (2017 m., Rumšiškės)

„Medinio architektūros paveldo tvarkybos profesinių kompetencijų didinimas“ (2017 m., Rumšiškės)

„Aplinkos ir kenkėjų poveikis medienai. Tinkamų priemonių parinkimas medienos apsaugai“ (2018 m., Vilnius)

2019 m. stažavosi tarptautinėje vasaros mokykloje Belgijoje, Gento universitete – „Heritage Science and Conservation Summer School on Stone and Environment“, tema - istorinio natūralaus akmens tyrimai, klimato įtaka ir apsauga.

2020 rugsėjo 17–18 dienomis kvalifikacijos kėlimas/stažuotė AB „Akmenės cementas“ kokybės tyrimų laboratorijoje.

2021 rugsėjo 29 – spalio 2. XII Baltijos šalių restauratorių konferencija: „TYRIMAI. DILEMOS. SPRENDIMAI (“RESEARCH. DILEMMAS. SOLUTIONS)”. Vilnius, Lietuva.

   skaityti pranešimai:

 - seminare „KULTŪROS PAVELDO APSAUGA“, tema „Istorinio tinko destrukcijos priežastys. Jo priežiūra ir tvarkymas“ (2020 m. lapkričio 11-13 d., Rumšiškės, Lietuva);

 - pristatytas pranešimas bei pravesti praktiniai mokymai seminare „MEDINIS ARCHITEKTŪROS PAVELDAS: STOGAI“, tema – „Drėgmė (atmosferos, grunto, statybinė ir kondensacinė) ir jos poveikis pastatams“ (2020 spalio 8-9 d., Rumšiškės, Lietuva).

 - pristatytas pranešimas bei vesti praktiniai mokymai projekte „Fixus mobilis“, tema „Cheminė korozija“ (2020 gegužės -27-28d., Vilnius – Trakų Vokė – Jašiūnai, Lietuva).

 - pristatytas pranešimas bei vesti praktiniai mokymai "(SU)ŽINOK IR (PA)NAUDOK" EDUKACINIS SEMINARAS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAVININKAMS“, tema – „Istorinio tinko destrukcijos priežastys. Jo priežiūra ir tvarkymas“ (2018 m. lapkričio 20 d., Vilnius, Lietuva). 

 - pristatytas pranešimas tarptautinėje kultūros paveldo tvarkybos ir technologijų parodoje „Heritas“, tema – „Nekilnojamas kultūros paveldas pro mikroskopą: nematoma realybė“ (2018 m. 05.18-19d., Vilnius, Lietuva).

 2018 – 2019 metais buvo Restauravimo tarybos prie Kultūros ministerijos nare.

Nuo 2017 m. dėsto Vilniaus dailės akademijos Restauravimo katedroje – magistrantams padeda perprasti nedestruktyvių tyrimų ir konservavimo metodus bei istorines medžiagas ir technikas dailėje.

2022 m. Kultūros ministerijoje įgyta restauravimo chemijos technologo aukščiausioji kategorija.

Kultūros paveldo centras, Ašmenos g. 10, LT-01135 Vilnius; tel. (8-5) 2618289; el. paštas: asta.grubinskaite@kpc.lt 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-10, 10:34:55