Kultūros paveldo objekto, saugomo viešajam pažinimui ir naudojimui - Pastato rūsiai (28269) - lankymas < Grįžti

Dėl pastato rūsių lankymo prašome kreiptis į Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus projektų vadovą Juozą Bardauską tel.  8 (5) 262 50 32, +370 687 83 803 arba elektroniniu paštu juozas.bardauskas@kpc.lt

Dėl Valstybei ir savivaldybėms priklausančių kultūros paveldo objektų lankymo tipinių taisyklių patvirtinimo

Fotofiksacija

Teritorijos ribų planas

Vertingosios savybės