Kontaktai < Grįžti

KULTŪROS PAVELDO CENTRAS
Ašmenos g. 10, LT-01135, Vilnius, tel. (8-5) 262 29 26, faksas (8-5) 21 22 191, el.paštas: bendras@kpc.lt

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal pateiktą schemą, nenaudojant lietuviškų raidžių pirmasvardas.pirmapavarde@kpc.lt
Žymėjimai: A - Ašmenos g. 10, Š - Šnipiškių g. 3

Eil. Nr.

Padalinys, pareigybė

Darbuotojas

Telefonai /

tarn. mob. tel.

Kab.

Administracija

1

Direktorius

Virgilijus Kačinskas

212 14 83

+37061038437

A404

2

Direktoriaus pavaduotojas

Eugenijus Ivaškevičius

212 14 46

+37068756148

A204

3.

 

Kultūros projekto vadovas

 

Erika Kielė (0,45)

+370664 56836

A103

 

 

Gintarė Petuchovaitė - Majauskė (0,55)

 

       262 50 32

Buhalterija

4

Vyriausioji buhalterė

Ilona Vaicvėnaitė

262 21 89

A304

5

Vyresnioji buhalterė

Eglė Launikonienė 

262 21 89

A304

6

Buhalterė

Ilona Vaicvėnaitė (0,5)

262 21 89

A304

Duomenų skyrius

7

Skyriaus vedėja

Giedrė Radvilavičienė

231 30 07

+37068667885

A200

Duomenų skyriaus Vietų poskyris

8

Poskyrio vedėjas

Arūnas Strazdas

212 21 20

+37061606918

A203

9

Vyriausiasis (-ioji)
paminklotvarkininkas (-ė)

Jonas Balčiūnas

262 09 09

A202

10

Loreta Jatulionytė-Brezgienė

212 19 85

A203

11

Vyresnysis (-ioji) paminklotvarkininkas (-ė)

Jolanta Paunksnienė

212 19 85

A203

12

Gervaldas Zabarauskas

262 18 81

A402

13

Valdas Striužas

262 09 09

A202

14

Algirdas Skrupskelis

212 21 20

A203

15

Paminklotvarkininkas (-ė)

Žilvinas Montvydas

212 21 20

A203

16

Renata Bugorevičiūtė (0,5)

212 13 60

A403

17

Loreta Jatulionytė - Brezgienė (0.25)

Algirdas Skrupskelis (0.25)

   Irmina Kaminskaitė (0,5)

 

212 19 85

212 21 20

         262 18 81

A202

 

       

          A402

Duomenų skyriaus Statinių poskyris

18

Poskyrio vedėja

Indrė Kačinskaitė

212 12 62

+37068756409

A401

19

Vyriausioji
paminklotvarkininkė

Rima Putrimienė

212 13 60

A403

20

Aistė Ustinavičienė

262 21 26

 A306

21

Vyresnioji
paminklotvarkininkė

Miglė Judytė

 212 12 62

 A401

22

Kamilė Daugėlienė

262 09 09

A202

23

Asta Adomaitytė

262 18 81

A402

24

Laima Lysiukienė

212 12 62

A401

25

Paminklotvarkininkas (-ė)

Dionisij Ivanov 

  262 18 81  

A402 

26

Eimantas Banevičius

212 12 62

A401

27

Miglė Petrušytė

212 04 36

 A301

Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyris

28

Poskyrio vedėja

Violeta Bruzgelevičiūtė

261 78 17

+37069943672

A206

29

Vyriausioji
paminklotvarkininkė

Milda Bugailiškytė

261 78 17

A206

30

Vyresnysis (-ioji)
paminklotvarkininkas (-ė)

Vaida Valaitė

212 13 60

A402

31

Marius Baikauskas

262 18 81

A402

32

Vilius Uselis

261 78 17

A206

33

Irmina Kaminskaitė

262 18 81

A402

34

Kazimieras Špakauskas

262 18 81

A402

35

 Vilija Ralytė

 261 78 17

 A206

36

Paminklotvarkininkas (-ė)

Alina Borzenkaitė

261 78 17

A206

 

37

Lijana Nuobaraitė 

 262 09 09

 A202

38

Rugilė Bružaitė

 262 2126

 A306

Duomenų skyriaus Kilnojamųjų objektų poskyris

39

Poskyrio vedėja

Svetlana Poligienė

262 24 21

+37068756941

A201

40

Vyriausioji
paminklotvarkininkė

Marija Mingailaitė - Kuodienė (0,5)

Regimanta Stankevičienė (0,25)

212 56 65

A205

A301

41

Asta Giniūnienė

262 24 21

A201

42

Vyresnysis (-ioji)
paminklotvarkininkas (-ė)

Girėnas Povilionis (0,5)

212 04 36

A301

Svetlana Poligienė (0,5)

262 24 21

A201

43

Žibutė Vanagienė

212 04 36

A301

44

Alantė Valtaitė - Gagač

262 24 21

A201

45

Lijana Birškytė - Klimienė

212 56 65

A205

46

Eglė Bagušinskaitė

212 56 65

A205

47

Paminklotvarkininkas (-ė)

Viktorija Bruneizerytė

262 24 21

A201

 

48

Marius Baikauskas (0,5)

 Kazimieras Špakauskas (0,5)

262 18 81

 A403

Detaliųjų tyrimų skyrius

49

Poskyrio vedėja

Asta Grubinskaitė

261 82 89

A302

50

Vyriausioji
paminklotvarkininkė

Jurgita Dunajevskienė

261 82 89

A302

51

 

 Vyresnioji paminklotavarkininkė

Eglė Gražėnaitė  

261 82 89

A302

52

Elona Končienė

261 82 89

A302

53

 

Paminklotvarkininkė

Vyda Dambrauskienė (0.5)

 261 82 89

 A302

54

Vyda Dambrauskienė

261 82 89

A302

Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka

55

Bibliotekos vedėja

Valė Antanaitienė

262 55 39

+37069876583

A101-102

56

Vyriausioji archyvarė

Rūta Adomaitienė

275 51 87

Š313c

57

Vyresnioji archyvarė

 Aušra Karčiauskienė

 275 48 63

Š313b

58

Bibliotekininkė

Lina Braškutė - Drutel 

 

 

Bendrasis skyrius

59

Skyriaus vedėja

Vilija Kančienė

262 20 16

+37061038422

A300

60

Vyriausiasis (-ioji)
specialistas (-ė)

Edita Bučinskaitė-Savickienė

262 24 26

A305

61

Edita Bučinskaitė-Savickienė (0,5)

262 24 26

A305

62

Ramunė Kašėtienė

262 29 26

A405

63

 Audrys Bendinskas

 262 18 46

A106

64

Algirdas Jauniškis

262 34 78

A104

65

Specialistas (-ė)

Algirdas Jauniškis (0,5)

Ramunė Kašėtienė (0,5)

 

262 34 78

A104

66

Vairuotojas-tiekėjas

 

Hubertas Jablonskas

262 18 46

+37061817987

A106

67

Sigitas Misiūnas

262 18 46

+37068431731

A106

Kontaktų forma