TITULINIS
Kultūros paveldo centras
Aktuali informacija
Rašykite mums
Kultūros vertybių registras
Nuorodos
Projektai
KPC darbuotojams
Paveldosaugos biblioteka
Kultūros paveldo centras
Ašmenos 10, Vilnius LT-01135
tel.: +3705 2622926, faks.: +3705 2122191
Kontaktai
  
KULTŪROS PAVELDO CENTRAS
Ašmenos g. 10, LT-01135, Vilnius,tel. (8-5) 262 29 26, faksas (8-5) 21 22 191
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal pateiktą chemą, nenaudojant lietuviškų raidžių pirmasvardas.pirmapavarde@kpc.lt
Žymėjimai: A - Ašmenos g. 10, Š - Šnipiškių g. 3
Eil.Nr. Padalinys, pareigybė Darbuotojas Telefonai Kab.
Administracija
1 Direktorius Virgilijus Kačinskas 212 14 83 A404
2 Direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Ivaškevičius 212 14 46 A204
Buhalterija
3 Vyriausioji buhalterė

Ilona Vaicvėnaitė

262 21 89 A304
4 Vyresnioji buhalterė

Ona Kuliešienė

262 21 89 A304
Duomenų skyrius
5 Skyriaus vedėja Giedrė Radvilavičienė 262 24 21 A201
Duomenų skyriaus Vietų poskyris
6 Poskyrio vedėjas Arūnas Strazdas 212 21 20 A203
7 Vyriausiasis
paminklotvarkininkas
Jonas Balčiūnas 262 09 09 A202
8 Loreta Jatulionytė - Brezgienė 212 19 85 A203
9 Vyresnysis
paminklotvarkininkas
Jolanta Paunksnienė 212 19 85 A203
10 Gervaldas Zabarauskas 262 18 81 A402
11 Valdas Striužas 262 09 09 A202
12 Algirdas Skrupskelis 212 21 20 A203
13 Saulius Turskis 212 21 20 A203
Duomenų skyriaus Statinių poskyris
14 Poskyrio vedėja Indrė Kačinskaitė 212 12 62 A401
15 Vyriausiasis
paminklotvarkininkas
Rima Putrimienė 212 13 60 A403
16 Agnė Gendrėnienė 262 21 26 A306
17 Vyresnysis
paminklotvarkininkas
Aistė Ustinavičienė 262 09 09 A202
18 Laima Lysiukienė 212 12 62 A401
19 Marius Skerniškis 262 21 26 A306
20 Paminklotvarkininkas Viktorija Mačiulaitytė 212 12 62 A401
21 Indrė Užuotaitė 212 12 62 A401
22 Viktorija Kurienė 212 12 62 A401
Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyris
23 Poskyrio vedėja Violeta Bruzgelevičiūtė 261 78 17 A206
24 Vyriausiasis
paminklotvarkininkas
Milda Bugailiškytė 261 78 17 A206
25
26 Vyresnysis
paminklotvarkininkas
Jadvyga Verksnienė 212 04 36 A301
27 Vaida Valaitė 212 13 60 A403
28 Paminklotvarkininkas Lina Buteikytė 261 78 17 A206
29 Kazimieras Špakauskas 262 18 81 A402
30 Asta Adomaitytė 262 18 81 A402
Duomenų skyriaus Kilnojamųjų objektų poskyris
31 Poskyrio vedėja Svetlana Poligienė 262 24 21 A201
32a Vyriausiasis
paminklotvarkininkas
Marija Kuodienė 262 24 21 A201
32b Regimanta Stankevičienė 212 04 36 A301
33 Asta Giniūnienė 262 24 21 A201
34a Vyresnysis
paminklotvarkininkas
Girėnas Povilionis 212 04 36 A301
34b Gabija Surdokaitė - Vitienė 262 24 21 A201
35 Paminklotvarkininkė Žibutė Vanagienė 212 04 36 A301
36 Eglė Bagušinskaitė 262 09 09 A202
37 Renata Bugorevičiūtė 262 18 81 A402
38 Fotografas Aloyzas Petrašiūnas 212 04 36 A301
Informacijos skyrius
39 Skyriaus vedėjas Juozas Bardauskas 262 50 32 A103
40 Vyriausiasis specialistas Algirdas Jauniškis 262 34 78 A104
Duomenų skyriaus Detaliųjų tyrimų poskyris
41 Poskyrio vedėja Erika Kielė 261 82 89 A302
42 Vyriausioji
paminklotvarkininkė
Jurgita Dunajevskienė 261 82 89 A302
261 82 89 A302
43 Paminklotvarkininkė Asta Grubinskaitė 261 82 89 A302
44 Vida Dambrauskienė 261 82 89 A302
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka
45 Skyriaus vedėja Valė Antanaitienė 262 55 39 A101
46 Vyriausioji archyvarė Rūta Adomaitienė 275 51 87 Š313c
47 Vyresnioji archyvarė Rasa Lalaitė 275 48 63 Š313b
48 Bibliotekininkė Aušra Karčiauskienė 262 55 39 A101
49
Bendrasis skyrius
50 Skyriaus vedėja Vilija Kančienė 262 20 16 A205
51 Vyriausioji specialistė Vaiva Bruzgulytė 262 24 26 A305
52 Ramunė Kašėtienė   262 29 26 A405 
53
54
55

Vairuotojas - tiekėjas

Vairuotojas - tiekėjas

Hubertas Jablonskas 262 20 16 A205
56 Kazimieras Ručinskas 262 18 46 A106
Specialistė Ona Mickevičienė 262 34 78 A104
© 2004 Kultūros paveldo centras Svetainė atnaujinta: 2014-01-27 Sprendimas LinkArta