TITULINIS
Kultūros paveldo centras
Aktuali informacija
Rašykite mums
Kultūros vertybių registras
Nuorodos
Projektai
KPC darbuotojams
Paveldosaugos biblioteka
Kultūros paveldo centras
Ašmenos 10, Vilnius LT-01135
tel.: +3705 2622926, faks.: +3705 2122191
Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas

Dėl Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašo patvirtinimo

Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo

Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo

Nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašas

© 2004 Kultūros paveldo centras Svetainė atnaujinta: 2014-01-27 Sprendimas LinkArta